Zakázkové Krovy

Když stavíte nebo opravujete váš dům, je velmi důležité postavit dobrou střechu. Nabízíme vám kvalitní dřevěný materiál pro vytvoření střešního krovu, který je základem střechy. Krov nese hmotnost střešní krytiny a přenáší ji na stěnu a pak na základovou konstrukci domu nebo budovy. Je to nezbytný prvek každé stavby.

 

 Celý krov nařežeme 

a

připravíme k instalaci 

 

Víme, že je velmi důležité vybrat vhodný materiál pro střešní krov, který zajistí, že váš dům bude bezpečný, odolný a krásný. Proto vám nabízíme prvotřídní dřevěné komponenty, které potřebujete pro váš střešní krov.

 

Naše nabídka obsahuje všechny podstatné dřevěné součásti krovu, jako jsou:

 

1. Pozednice 2. Krokve 3. Vaznice 4. Kleštiny 5. Hambalek 6. Sloupek 7. Vzpěry 8. Pozední věnec

 

Díky našim dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem v oblasti vám můžeme zaručit, že materiál, který u nás koupíte, bude odpovídat nejvyšším požadavkům.

 

 Správný výběr je základem 

 

Mezi nejběžnější varianty krovů v České republice patří krov klasický a krov vazníkový. Krov klasický se skládá z dřevěných hranolů, které tvoří šikmou plochu střechy. Krov vazníkový se skládá z vazníků, které jsou propojeny s nosníky a sloupy. Tento druh krovu se hodí hlavně pro moderní stavby, kde je potřeba zajistit vysokou nosnost a přesnost konstrukce. Oba typy krovů mají své klady a zápory a jejich volba záleží na specifických požadavcích a podmínkách každého projektu. Při rozhodování o krovu je také nutné vzít v úvahu sklon střechy a klima, v němž se stavba nachází.

 

Správný výběr materiálu 

 

 

Smrk je dřevo, které se často používá pro stavbu střechy, protože je pevné, lehké a dobře se s ním pracuje. Smrkové dřevo má vysokou stabilitu a odolává počasí, což je důležité pro střešní konstrukce. Smrk je také relativně levný a snadno sehnatelný, což ho činí vhodným pro mnoho stavebních projektů. Někdy se kombinuje dřevo a ocel, když se krovy z dřeva zpevňují ocelovými částmi.

 

 Povrchová úprava a ochrana

 

Dřevěné krovy je potřeba povrchově upravit a chránit, aby vydržely dlouho a dobře sloužily. Impregnace dřeva zabraňuje, aby se do něj dostala vlhkost, plíseň nebo hmyz. Při výběru povrchové úpravy je třeba myslet na to, kolik to bude stát a jak to bude vypadat.

 

Skladba krovů 

 

Krov je tvořen z prvků, které jsou vodorovné, šikmé nebo svislé podle toho, kde jsou umístěné. Jak se krov uspořádá, záleží hlavně na tom, jaká je střecha (například pultová, sedlová, valbová, polovalbová, mansardová a tak dále), jak je strmá a jak jsou postavené zdi. Správný výběr krovu zajistí, že střecha bude bezpečná a dlouho vydrží.

 

Nejčastější prvky ze kterých se krov skládá

 

1.Pozednice

Pozednice je vodorovný trám, který leží na nadezdívce nebo věnci a přenáší zatížení z krokví na nosné zdivo. Pozednice je důležitá pro střešní konstrukci, na kterou se klade krokve. Někdy se pozednice nazývá jako nejnižší vaznice. Je nutné mít dobře udělanou pozednici, aby byla celá střecha stabilní.

 

2. Krokve

Krokev je prvek krovu, který je šikmý a drží střešní latě. Krokev se klade na pozednici. Mezi krokvemi bývá obvykle 0,8 až 1,2 m, ale jsou i vlašské soustavy s krokvemi vodorovnými. Krokev je důležitá pro střešní konstrukci a přenáší zatížení na pozednici a vaznice.

 

3. Vaznice

Vaznice je trám, který je vodorovný a zpevňuje krov v podélném směru. Vaznice drží krokve. Podle toho, kde je, se vaznice nazývá středová nebo hřebenová. Použití vaznic pomáhá krovu a celé střeše být stabilní. 

4. Kleštiny

Kleštiny jsou vodorovné prvky, které jsou ve dvojicích pod středovou vaznicí a připevněné na krokve ze strany. Kleštiny pomáhají krovu být stabilní a často se používají pro zavěšení podhledu a zateplení stropu v podkrovích, kde se bydlí. Použití kleštin zlepšuje kvalitu a odolnost střechy.

 

5. Hambalek

Hambalek je vodorovný trám, který spojuje krokve naproti sobě. Hambalek je v takové výšce, aby se pod ním dalo projít (alespoň 200 cm). Jeho délka musí být menší než 3,5 m a rozděluje krokve v poměru 2:1. U větších krovů se může dát více hambalků nad sebou. Hambalková soustava byla dřív nejběžnější typ krovů v Česku a stále se často používá v historických budovách, které se opravují.

 

6. Sloupek

 Sloupky jsou začepované do vaznic a vazných trámů a přenáší zatížení z nich. Sloupky pomáhají konstrukci střechy být pevná a stabilní. Při výběru sloupků je důležité myslet na to, jak velké a pevné jsou.

 

7. Vzpěry

Vzpěry slouží k přenášení váhy na nosné trámy a tím odlehčují sloupy. Tyto prvky jsou zásadní pro udržení stability a pevnosti střešní konstrukce. Pomáhají rovnoměrně rozložit zatížení na celý krov, což zabezpečuje bezpečnost a dlouhou životnost celé střešní konstrukce.

 

8. Pozední věnec

Ztužující věnec, známý také jako pozední věnec, obvykle představuje železobetonovou strukturu, která slouží k následujícím účelům:

 

1. Posiluje stavbu proti horizontálním silám, například větrným nárazům, což je zejména důležité u vysokých budov.

2. Zajišťuje stabilitu zdí a brání jejich zhroucení pod tíhou střechy.

3. Umožňuje rovnoměrné usazování zdiva.

4. Posilňuje podlahu, zejména pokud je postavena z dřeva.

 

Tento věnec se běžně používá nejen u nosných zdí v každém podlaží budovy, ale také například u opěrných zídek. Tento prvek najde uplatnění jak při výstavbě rodinných domů, tak i při průmyslových stavbách.

 

Je důležité mít na paměti, že správné navržení a instalace pozedního věnce vyžaduje detailní znalost stavebního projektu a provádění statických výpočtů. Proto je vhodné pro tuto práci najmout kvalifikovaného odborníka.

 

Nepřísluší se pokoušet o konstrukci pozedního věnce vlastními silami, jelikož to může být nebezpečné a náročné na technickou přesnost.